Thursday, October 8, 2009

Agama Kebajikan

Islam adalah agama yang syumul. Islam juga adalah sebagai agama kebajikan.

Menuntut penganutnya supaya sentiasa berbakti dan membantu manusia lain secara sukarela.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat sikasa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir yang kafir."
(Al-Baqarah: 284-286)


Farid Nazmi
Bangalore
Oct 6, 2009

No comments:

Post a Comment